Drømmen om datadamer

Vi drømmer om å rekruttere flere jenter til databransjen. Hvorfor vil vi det og hvordan skal vi klare dette? Tre kvinner med ulik bakgrunn kommer til oss for å fortelle hvorfor de synes det er viktig med flere kvinner i databransjen og hva de gjør for å få dette til.

Arrangør: DND, Oda Nettverk, Girl Geek Dinners, Lær Kidsa Koding

Her en noen bilder fra arrangementet

datadamer01datadamer02IMG_3088

 

drømmedame

Om foredragsholderne

Heidi Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge. Heidi jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk. Hun jobber med myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Heidi har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet, og sitter i flere råd og utvalg. Hun er også leder av bevilgningsutvalget for forskningsrådet IKT Pluss.

Kristin Fanebust Hetland er instituttleder ved data- og realfag på Høgskolen i Bergen. Hun har blant annet erfaring med forskjellige rekrutteringsarrangement på Høgskolen.

Tone Merethe jobber som IT Forretningspartner i DNB. Hun har jobbet i mange år som leder innen digitalisering og forretningsutvikling med erfaring både fra IT og forretningssiden. I sin presentasjon vil hun dele med oss hvordan DNB jobber med rekruttering av kvinner til IT og banken generelt.

Meld deg på “Drømmen om datadamer” på Facebook

PROGRAM:

16:30 Registrering, mat og mingling
17:00 Lyntaler fra:
•ODA-nettverk
•Den Norske Dataforening
•Girl Geek Dinners Bergen
•Lær Kidsa koding Bergen
17:20 Hvordan DNB jobber med rekruttering av kvinner
Tone Merethe Gamlemshaug, IT Forretningspartner, DNB
17:40 Pause og mingling
18:00 Høgskolens rekrutteringsarrangement
Kristin Fanebust Hetland, instituttleder, Høgskolen i Bergen
18:15 Foredrag fra Heidi Austlid, adm.dir, IKT Norge
19:15 Slutt

This entry was posted in Eventer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *